LE NGUYEN TRUNG NHAN
Read more LE NGUYEN TRUNG NHAN

LE NGUYEN TRUNG NHAN

PARALEGAL TRADEMARK DEPARTMENT

Mr. Nhan is a Trademark Specialist under Trademark Department of INVESTIP Ho Chi Minh City with more than 1 year experience in IP field.

LA MANH NHAT
Read more LA MANH NHAT

LA MANH NHAT

TRADEMARK SPECIALIST

He has abilities to work in foreign affairs, stimulating social activity responses and promoting trademarks.

HUYNH KIM THUY
Read more HUYNH KIM THUY

HUYNH KIM THUY

ASSOCIATETRADEMARK DEPARTMENT

Ms. Kim Thuy is a Lawyer and a Trademark Expert of INVESTIP Ho Chi Minh City with more than 15-year experience in IP practice.

NGUYEN LE NA
Read more NGUYEN LE NA

NGUYEN LE NA

ASSOCIATE

Ms. Le Na is a Patent &Trademark Attorney with 10-year experience in IP practice.

TRAN HA GIANG
Read more TRAN HA GIANG

TRAN HA GIANG

PATENT & DESIGN SPECIALIST

Mr. Ha Giang is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP.

TRAN KIM OANH
Read more TRAN KIM OANH

TRAN KIM OANH

PARALEGAL

Ms. Kim Oanh is a member of Trademark Department of INVESTIP Ho Chi Minh City Special Field: English

NGUYEN THI HAI YEN
Read more NGUYEN THI HAI YEN

NGUYEN THI HAI YEN

PARALEGAL

Ms. Yen is a Paralegal with more than 3-year experience in Trademark practice.

NGUYEN THI NHUNG
Read more NGUYEN THI NHUNG

NGUYEN THI NHUNG

PARALEGAL

Ms. Nguyen Nhung is a Trademark Specialist with more than 4-year experience in Trademark practice.

DAU THI DUC SAU
Read more DAU THI DUC SAU

DAU THI DUC SAU

ASSOCIATE

Ms. Duc Sau is a Trademark Expert with more than 5-year experience in trademark and copyright practice.

NGUYEN THI HOP
Read more NGUYEN THI HOP

NGUYEN THI HOP

PATENT SPECIALIST

Ms. Hop is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP.

NGO DUC THO
Read more NGO DUC THO

NGO DUC THO

PATENT & DESIGN SPECIALIST

Mr. Tho is a Patent & Design Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP with more than 3-year experience in Patent & Design practice.

DINH TRAN XUAN THAO
Read more DINH TRAN XUAN THAO

DINH TRAN XUAN THAO

PATENT & DESIGN SPECIALIST

Ms. Thao is a Patent & Design Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP.

TRAN DANH LUU
Read more TRAN DANH LUU

TRAN DANH LUU

DIRECTOR OF INTERNET TECHNOLOGY AND SOFTWARE SOLUTION DEPARTMENT

He has more than 10 years of programing and over 5-year experience of software licensing, technology patent/system design prosecution.

TA HOANG DANG
Read more TA HOANG DANG

TA HOANG DANG

PARALEGAL

Mr. Ta is a paralegal who has joined INVESTIP in 2018 with promising knowledge to provide.

Nguyen Hai Long
Read more Nguyen Hai Long

Nguyen Hai Long

ASSOCIATE

Mr. LONG has been working on investment and business consultancy with 9 year-experience takes part in providing clients with consulting services.

Nguyen Thanh Le
Read more Nguyen Thanh Le

Nguyen Thanh Le

ASSOCIATE

Mr. THANH LE is a Technical Expert with more than 10-year experience in provide consulting services to clients.

Nguyen Anh Ngoc
Read more Nguyen Anh Ngoc

Nguyen Anh Ngoc

PARTNER, DIRECTOR OF INVESTMENT & BUSINESS CONSULTANCY DEPARTMENT

Mr. Anh Ngoc is a Lawyer. He has more than 20-year experience of practicing law. He joined INVESTIP in 2000 and is responsible for the management and development of the firm’s Investment & Business Consultancy Department.

Do Thi Chung
Read more Do Thi Chung

Do Thi Chung

CONSULTANT

Ms. Chung has been working on investment and business consultancy with 4 year-experience takes part in providing clients with consulting services.

Ta Thi Thanh Huong
Read more Ta Thi Thanh Huong

Ta Thi Thanh Huong

CONSULTANT

Ms. THANH HUONG is a Consultant with more than 5 years of experience.

Trần Diệu Linh
Read more Trần Diệu Linh

Trần Diệu Linh

ASSOCIATE
Lê Vũ Huyền
Read more Lê Vũ Huyền

Lê Vũ Huyền

Chuyên viên Nhãn hiệu
Lê Thị Thi
Read more Lê Thị Thi

Lê Thị Thi

ASSOCIATE

Bà Lê Thị Thi là Luật sư với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Hải Long
Read more Nguyễn Hải Long

Nguyễn Hải Long

ASSCOIATE

Ông Nguyễn Hải Long là chuyên viên về Xử lý vi phạm làm việc tại Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP chuyên tiến hành các công việc về điều tra thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Trương Văn Toàn
Read more Trương Văn Toàn

Trương Văn Toàn

ASSOCIATE, Phó phòng Xử lý vi phạm

Ông Trương Văn Toàn là Phó phòng Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Trịnh Dương Vân
Read more Trịnh Dương Vân

Trịnh Dương Vân

ASSOCIATE

Bà Trịnh Dương Vân là chuyên viên Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Trà My
Read more Nguyễn Trà My

Nguyễn Trà My

Chuyên viên nhãn hiệu

Bà Nguyễn Trà My là chuyên viên Nhãn hiệu có hơn 4 năm kinh nghiệm.

Trần Thị Hường
Read more Trần Thị Hường

Trần Thị Hường

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Trần Thị Hường là chuyên viên Nhãn hiệu làm việc tại Phòng Nhãn hiệu, Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Thị Ngọc Anh
Read more Trần Thị Ngọc Anh

Trần Thị Ngọc Anh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Trần Thị Ngọc Anh là chuyên viên Nhãn hiệu thuộc Phòng Nhãn hiệu, Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Read more Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhãn hiệu.

Lê Thị Khuê
Read more Lê Thị Khuê

Lê Thị Khuê

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Lê Thị Khuê là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 6 năm kinh nghiệm.

Phạm Mai Anh
Read more Phạm Mai Anh

Phạm Mai Anh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Phạm Mai Anh là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 6 năm kinh nghiệm.

Nguyễn Thị Thu Nga
Read more Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Thu Nga

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Nguyễn Thị Thu Nga là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu.

Lê Thị Vân
Read more Lê Thị Vân

Lê Thị Vân

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Lê Thị Vân là Luật sư, chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.

Phạm Thị Thu Hà
Read more Phạm Thị Thu Hà

Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Phạm Thị Thu Hà là chuyên viên Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP. Bà Hà có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.

Cao Hồng Giang
Read more Cao Hồng Giang

Cao Hồng Giang

Phó phòng Nhãn hiệu

Bà Cao Hồng Giang là Phó phòng Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn hiệu.

Bùi Thị Ngọc Hiền
Read more Bùi Thị Ngọc Hiền

Bùi Thị Ngọc Hiền

Trưởng phòng Nhãn hiệu - Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Bùi Thị Ngọc Hiền là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện nay, bà Hiền là Trưởng phòng Nhãn hiệu của Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng Đức Khương
Read more Tăng Đức Khương

Tăng Đức Khương

Trưởng phòng Xử lý vi phạm

Ông Tăng Đức Khương là Trưởng bộ phận Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với trên 15 năm kinh nghiệm. Ông Khương phụ trách các công việc tư vấn, đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lý xâm phạm quyền liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Thị Huyền Trang
Read more Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên Sáng chế

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Đào Thị Thúy Nga
Read more Đào Thị Thúy Nga

Đào Thị Thúy Nga

Chuyên viên Sáng chế

Bà Đào Thị Thúy Nga là nhân viên Biên dịch sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 7 năm kinh nghiệm trong dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Vũ Thị Ngần
Read more Vũ Thị Ngần

Vũ Thị Ngần

Chuyên viên Sáng chế và kiểu dáng

Bà Vũ Thị Ngần là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Đào Thị Hường
Read more Đào Thị Hường

Đào Thị Hường

Chuyên viên Sáng chế

Thông tin chung: Bà Đào Thị Hường là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Hà Trung Thiện
Read more Hà Trung Thiện

Hà Trung Thiện

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

Ông Hà Trung Thiện là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Trần Thị Kim Thoa
Read more Trần Thị Kim Thoa

Trần Thị Kim Thoa

Chuyên viên Sáng chế

Bà Trần Thị Kim Thoa là chuyên viên Sáng chế với hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật, xác lập quyền và soạn thảo sáng chế.

Đinh Thị Thùy Trang
Read more Đinh Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thùy Trang

Chuyên viên Sáng chế

Bà Đinh Thị Thùy Trang là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP. Bà có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật, xác lập quyền và tư vấn luật sáng chế.

Bùi Thu Hà
Read more Bùi Thu Hà

Bùi Thu Hà

Chuyên viên Sáng chế

Bà Bùi Thu Hà là chuyên viên sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hà có hơn 7 năm kinh nghiệp trong việc xác lập quyền sáng chế và chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp.

Hoàng Thị Tuyết Hồng
Read more Hoàng Thị Tuyết Hồng

Hoàng Thị Tuyết Hồng

Chuyên viên Sáng chế

Bà Hoàng Thị Tuyết Hồng là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hồng có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Luật sáng chế.

Nguyễn Thị Nhung
Read more Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên Sáng chế

Bà Nguyễn Thị Nhung là Luật sư sáng chế với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế. Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế

Đỗ Tuyết Nhung
Read more Đỗ Tuyết Nhung

Đỗ Tuyết Nhung

Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Bà Đỗ Tuyết Nhung là Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Nhung có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Đặng Quang Vinh
Read more Đặng Quang Vinh

Đặng Quang Vinh

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

Ông Đặng Quang Vinh là chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp với hơn 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

Vũ Ngọc Dương
Read more Vũ Ngọc Dương

Vũ Ngọc Dương

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

ông Vũ Ngọc Dương là phụ trách Bộ phận Kiểu dáng công nghiệp thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Ông Dương có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Đặng Thúy Mai
Read more Đặng Thúy Mai

Đặng Thúy Mai

Chuyên viên Sáng chế

Bà Đặng Thúy Mai là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Mai có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Nguyễn Thanh Lê
Read more Nguyễn Thanh Lê

Nguyễn Thanh Lê

ASSOCIATE

Ông Nguyễn Thanh Lê là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế.

Đào Thu Trang
Read more Đào Thu Trang

Đào Thu Trang

PATENT ASSCOCIATE, Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Bà Đào Thu Trang là Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 8 năm kinh nghiệm trong việc soạn thảo bản mô tả và xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam.

Nguyễn Đức Thắng
Read more Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

ASSOCIATE

Ông Nguyễn Đức Thắng là Luật sư Sáng chế với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Hà Thị Ngọc Trâm
Read more Hà Thị Ngọc Trâm

Hà Thị Ngọc Trâm

ASSOCIATE

Bà Hà Thị Ngọc Trâm là Người Đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Thanh Quang
Read more Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Quang

Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Quang là Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP tại Hà Nội, là người đại diện Sở hữu công nghiệp và luật sư. Ông Quang có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Đoàn Thị Hải Ninh
Read more Đoàn Thị Hải Ninh

Đoàn Thị Hải Ninh

Phó giám đốc chi nhánh INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Đoàn Thị Hải Ninh là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Bà Ninh làm việc cho INVESTIP từ năm 1996 và là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007.

Nguyễn Anh Ngọc
Read more Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Trưởng phòng Nhãn hiệu

Ông Nguyễn Anh Ngọc là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội đồng thời là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và Sở hữu trí tuệ. Luật sư Nguyễn Anh Ngọc gia nhập INVESTIP năm 2000 và hiện là Trưởng phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty.

NGUYEN MINH HAO
Read more NGUYEN MINH HAO

NGUYEN MINH HAO

PATENT SPECIALIST

Ms. Minh Hao is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP.

LE VU HUYEN
Read more LE VU HUYEN

LE VU HUYEN

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Le has broad experience in Trademark matters in Vietnam, especially, in Searching and Registration of Trademarks, Licensing and Assignment, Renewal and Amendment of Trademark registration, Appeal and Opposition. Ms. Huyen takes part in trademark projects of the national program in supporting development of Enterprises' Intellectual Properties.

TRAN DIEU LINH
Read more TRAN DIEU LINH

TRAN DIEU LINH

PARALEGAL

Ms. Tran is a paralegal with multiple years of practice in the IP filed.

DAO YEN HOA
Read more DAO YEN HOA

DAO YEN HOA

ASSOCIATE

Ms. Dao Yen Hoa is a Trademark Specialist with more than 4-year experience in trademark and copyright practice.

LE MINH HIEU
Read more LE MINH HIEU

LE MINH HIEU

TRADEMARK SPECIALIST

MINH HIEU is a Trademark Specialist with more than 10-year experience in trademark & litigation practice.

BUI THU HA
Read more BUI THU HA

BUI THU HA

PATENT SPECIALIST

Ms. Thu Ha is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 7-year experience of patent prosecution and law.

BUI THI NGOC HIEN
Read more BUI THI NGOC HIEN

BUI THI NGOC HIEN

ASSOCIATE, HEAD OF TRADEMARK DIVISION OF INVESTIP HO CHI MINH CITY OFFICE

Ms. Ngoc Hien is a Patent & Trademark Attorney with more than 25-year experience in IP practice.

NGUYEN TRA MY
Read more NGUYEN TRA MY

NGUYEN TRA MY

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Tra My has joined INVESTIP as a Trademark Specialist. She has more than 4-year experience in Trademark practice.

NGUYEN HAI LONG
Read more NGUYEN HAI LONG

NGUYEN HAI LONG

ASSOCIATE

Mr. Nguyen Hai Long is an expert with over 9-year experience in market investigation and enforcement of IP infringement.

TRAN THI HUONG
Read more TRAN THI HUONG

TRAN THI HUONG

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Tran Huong is a Trademark Specialist under Trademark Department of INVESTIP Ho Chi Minh City with more than 04-year experience in Trademark practice.

LE THI THI
Read more LE THI THI

LE THI THI

ASSOCIATE

Ms. Le Thi is a lawyer with 16-year experience in IP practice.

TRAN THI NGOC ANH
Read more TRAN THI NGOC ANH

TRAN THI NGOC ANH

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Ngoc Anh is a Trademark Specialist with more than 8-year experience in Trademark practice.

NGUYEN THI THUY LINH
Read more NGUYEN THI THUY LINH

NGUYEN THI THUY LINH

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Thuy Linh is a Trademark Specialist with more than 5-year experience in Trademark practice.

LE THI KHUE
Read more LE THI KHUE

LE THI KHUE

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Le Khue is a Trademark Specialist with 6-year experience in Trademark practice.

PHAM MAI ANH
Read more PHAM MAI ANH

PHAM MAI ANH

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Mai Anh is a Trademark Specialist with more than 6-year experience in Trademark practice.

TRUONG VAN TOAN
Read more TRUONG VAN TOAN

TRUONG VAN TOAN

SENIOR ASSOCIATE, VICE DIRECTOR OF LITIGATION & ENFORCEMENT DEPARTMENT

Mr. Truong Van Toan is an IP expert/ licensed lawyer with 10 years of experience in IP and practicing law.

NGUYEN THI THU NGA
Read more NGUYEN THI THU NGA

NGUYEN THI THU NGA

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Mai Anh is a Trademark Specialist with more than 6-year experience in Trademark practice.

TRINH DUONG VAN
Read more TRINH DUONG VAN

TRINH DUONG VAN

ASSOCIATE

Ms. Duong Van is an IP expert with more than 7-year experience in IP and law practice.