Bùi Thu Hà

Bùi Thu Hà

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại.
Trình độ học vấn: Bà Hà tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại (2008); Tốt nghiệp Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật, Hà Nội (2012)
Kinh nghiệm: 
Trước khi làm việc cho INVESTIP, bà Hà đã từng trải qua các vị trí công tác khác nhau tại một số công ty về tư vấn Sở hữu trí tuệ với các công việc như: dịch thuật, tư vấn khách hàng xác lập quyền, soạn thảo bản mô tả Sáng chế. Từ 2009-2015, bà Hà làm việc tại Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Ambys. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2015, bà Hà công tác tại Công ty INVESTIP với vị trí Chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng với nhiệm vụ chính là: xác lập quyền cho các đơn sáng chế, tư vấn và tiến hành các thủ tục chuyển nhượng và chuyển giao đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh