Bùi Thị Ngọc Hiền

Bùi Thị Ngọc Hiền

Trưởng phòng Nhãn hiệu - Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đào tạo: 
• Cử nhân Đại học Dược Hà Nội.
Kinh nghiệm: Bà Bùi Thị Ngọc Hiền là chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả. Với hơn 25 năm làm việc trong lĩnh vực này, bà Hiền đã tư vấn và thực hiện thành công việc đăng ký bảo hộ các quyền Sở hữu trí tuệ cho hàng nghìn khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài. Bà Hiền cũng có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong các công việc về khiếu nại, giải quyết tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh