Cao Hồng Giang

Cao Hồng Giang

Phó phòng Nhãn hiệu

Đào tạo: 
Tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ quốc tế tại Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Kinh nghiệm: Bà Cao Hồng Giang là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn chính của bà Giang là tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh