Đặng Kiều Vân

Đặng Kiều Vân

Biên Dịch Viên Sáng Chế

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế học

Trình độ học vấn: Bà Vân tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân tại Việt Nam, chuyên ngành Kinh tế học.

Kinh nghiệm:  Bà Vân đã là chuyên viên Hỗ trợ của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (ABR), thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI). Sau khi tốt nghiệp, Bà Vân đã làm việc cho Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh tại Việt Nam dưới sư chủ trì quản lý của MPI và hỗ trợ kỹ thuật cũng như tư vấn của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) trong 02 năm trước khi trở thành chuyên viên chính thức của ABR và công tác tại đây 08 năm. Năm 2015, Bà Vân đã có 06 tháng học tập nghiên cứu tại đất nước New Zealand. Kể từ năm 2020, bà Vân đã gia nhập INVESTIP với vị trí biên dịch viên Sáng chế. Công việc chủ yếu của bà Vân là biên dịch và đảm bảo chất lượng các bản dịch ở rất nhiều lĩnh vực. Bà Vân cũng chịu trách nhiệm cho một số công việc khác liên quan đến quy trình sáng chế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: dangkieuvan@investip.vn