Đặng Quang Vinh

Đặng Quang Vinh

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ khí, Luật
Trình độ học vấn: Ông Vinh là Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007. Ông Vinh nhận bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.
Kinh nghiệm: Từ năm 2009 cho đến nay, ông Vinh làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp của Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vinh có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo bản mô tả và xử lý đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh