Đặng Thúy Mai

Đặng Thúy Mai

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
Trình độ học vấn: Bà Đặng Thúy Mai tốt nghiệp Chuyên ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Viện Đại học Mở Hà Nội. Ngoài ra, bà Mai đã hoàn thành các khóa học chuyên ngành về Sở hữu trí tuệ như: Khóa học “Thực hành viết bản mô tả sáng chế tốt nhất khu vực ASEAN” do Cục Sở hữu trí tuệ Singapore tổ chức và khóa học “Trình độ học vấn về Sở hữu trí tuệ cho Chuyên viên thực hiện quyền bảo hộ Sở hữu trí tuệ” do Cơ quan Sáng chế Nhật Bản tổ chức.
Kinh nghiệm: Bà Mai từng làm việc tại Phòng Xây dựng thuộc Văn phòng Đại diện Tập đoàn Okumura Corporation trong 5 năm và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật và Cơ khí. Từ năm 2009, bà Mai làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP Hà Nội với vị trí Chuyên viên sáng chế, nhiệm vụ của bà là xử lý các công việc liên quan đến theo đuổi đơn sáng chế, ghi nhận sửa đổi/chuyển nhượng cũng như tư vấn về Luật sáng chế của Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật