Đào Thị Hường

Đào Thị Hường

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế.
Trình độ học vấn: Bà Hường tốt nghiệp Trường Đại học Đông Đô Hà Nội.
Kinh nghiệm: 
Từ đầu năm 2009, bà Hường là biên dịch viên bán thời gian cho Công ty PROINVEN. Công việc chính của bà là dịch các Đơn sáng chế từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Y học, Hóa dược, Sinh học và Hóa học. Từ cuối năm 2010, bà Hường làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng với vai trò là Thư ký Luật sư sáng chế. Công việc chính của bà là dịch thuật tài liệu sáng chế, hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh