Đào Thị Thúy Nga

Đào Thị Thúy Nga

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin, Điện tử viễn thông, Vật lý.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thạc sỹ Sư phạm Kỹ Thuật Điện Tử.
Kinh nghiệm: 
Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Nga là nhân viên Kiểm định phần mềm của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông, sau đó là nhân viên Điều phối dự án ở Công ty VNLOCTRA từ tháng 03/2008 đến tháng 06/2009. Qua thời gian làm việc tại đây đã giúp bà Nga tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt là về các sản phẩm điện tử.
Tham gia INVESTIP từ năm 2009, bà Nga làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của bà Nga là thực hiện các công việc dịch thuật, hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và hỗ trợ Luật sư sáng chế trong quá trình thúc đẩy đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh