Đào Thu Trang

Đào Thu Trang

PATENT ASSCOCIATE, Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học.
Trình độ học vấn: Bà Trang tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà Trang đã hoàn thành các khóa Trình độ học vấn chuyên môn sâu về sáng chế gồm: “Khóa Trình độ học vấn soạn thảo sáng chế” được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Singapore, “Khóa Trình độ học vấn soạn thảo sáng chế” được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hợp tác với Cục Sở hữu trí tuệ Nhật Bản, “Khóa học trực tuyến IP Expedite” của KIPO & KIPA.
Kinh nghiệm: 
2006-2008: Bà Trang làm việc tại Công ty điện tử Meiko của Nhật Bản và Công ty thiết bị điện tử Panasonic Vietnam. Bà Trang đã được đào tạo và tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử. Sau đó, bà Trang làm việc cho Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Banca, chịu trách nhiệm xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến sáng chế.

Từ năm 2010-2018: Bà Trang làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP Hà Nội với vị trí Chuyên viên sáng chế.

Hiện tại, bà đang là Phó phòng sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hội sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh