Đào Yến Hoa

Đào Yến Hoa

ASSOCIATE

Năng lực: Bà Đào Yến Hoa là Chuyên gia Thương hiệu với hơn 4 năm kinh nghiệm về thực hành thương hiệu và bản quyền.

Giáo dục:

– Đại học Paris Nord (Thạc sĩ Luật)
– Khoa Luật quốc tế Học viện Ngoại giao Việt Nam (Cử nhân Quan hệ Quốc tế)

 

Kinh nghiệm: Bà Đào Yến Hoa có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề Bản quyền và nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, đặc biệt, trong việc tìm kiếm và đăng ký nhãn hiệu, cấp phép và chuyển nhượng, đổi mới và sửa đổi đăng ký nhãn hiệu, kháng cáo và phản đối.

Hội viên:
– Hiệp hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội sở hữu trí tuệ ASEAN (AIPA)

Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp

Email: daoyenhoa@investip.vn