Đậu Thị Đức Sáu

Đậu Thị Đức Sáu

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo:

– Cử nhân Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– Thạc sĩ Luật Kinh tế, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Khóa đào tạo kiến thức Tổng quan về Sở hữu Trí tuệ của Cục Sở hữu Trí tuệ.

Kinh nghiệm: Bà Đậu Thị Đức Sáu có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.

Thành viên:

– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: dauthiducsau@investip.vn.