Đinh Ngọc Tùng

Đinh Ngọc Tùng

ASSOCIATE

Đào tạo:

– Thạc sĩ Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

– Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp

Kinh nghiệm: Ông Đinh Ngọc Tùng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: xác lập quyền sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.

Thành viên:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: dinhngoctung@investip.vn.