Đoàn Thị Hải Ninh

Đoàn Thị Hải Ninh

Phó giám đốc chi nhánh INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đào tạo: 
• Cử nhân Đại học quốc gia Hà Nội
• Cử nhân Chuyên ngành Ngoại thương, trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: Bà Đoàn Thị Hải Ninh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực: Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu. Ngoài kinh nghiệm tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký bảo hộ và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bà Ninh còn có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng các vấn đề về Sở hữu trí tuệ tại nước ngoài như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, các nước ASEAN, các nước Trung Đông và Châu Phi…
Thành viên: 
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh (IPA)
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
• Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á (APAA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga