Đỗ Tuyết Nhung

Đỗ Tuyết Nhung

Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học.
Trình độ học vấn: Bà Nhung tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Bà cũng đã hoàn thành “Khóa Trình độ học vấn trực tuyến IPi-Facilitator” được tổ chức bởi APEC, KIPO và KIPA năm 2011 và “Khóa Trình độ học vấn trực tuyến nâng cao về Sở hữu công nghiệp” được tổ chức bởi WIPO, KIPO, KAIST và KIPA năm 2012.
Kinh nghiệm: Trước khi gia nhập INVESTIP, bà Nhung làm việc tại Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với vị trí Thư ký nghiên cứu, tại đây bà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về Công nghệ sinh học và Hóa sinh. Sau đó, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty TNHH Banca với vị trí Chuyên viên sáng chế. Nhiệm vụ chính của bà là xử lý các vụ việc liên quan đến các hồ sơ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.
Từ năm 2012-2018, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp của Công ty INVESTIP Hà Nội với vị trí Chuyên viên sáng chế.

Hiện tại, bà Nhung đang là Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp phụ trách việc theo đuổi đơn sáng chế cũng như tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh