Hà Thị Ngọc Trâm

Hà Thị Ngọc Trâm

ASSOCIATE

Lĩnh vực chuyên môn: Dược phẩm
Trình độ học vấn: Bà Trâm tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm 1993, nhận bằng Thạc sĩ Dược năm 2001. Bà Trâm hiện là Luật sư Sáng chế và Nhãn hiệu.
Kinh nghiệm: Trong giai đoạn 1993-1999, bà Trâm làm việc cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (Pharbaco) ở vị trí Chuyên gia kiểm soát chất lượng. Trong giai đoạn 1999-2008, bà Trâm làm việc tại Phòng Sáng chế của VCCI-IP với vị trí Chuyên gia sáng chế. Từ năm 2008 đến nay, bà Trâm là Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh (IPA)
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh