Hoàng Thị Tuyết Hồng

Hoàng Thị Tuyết Hồng

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Luật Sở hữu công nghiệp, Luật quốc tế
Trình độ học vấn: 
Cử nhân ngoại ngữ (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội); Cử nhân Luật (Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội).
Bà Hồng đạt được các chứng chỉ sau: “Chứng chỉ Trình độ học vấn về Quản lý tài sản Sở hữu trí tuệ” được phối hợp tổ chức bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO- KAIST-KIPA); “Chứng chỉ Trình độ học vấn hành nghề Luật sư”.
Kinh nghiệm: 
Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Hoàng Thị Tuyết Hồng là Thư ký Trưởng phòng, Phòng Bổ trợ tư pháp với trách nhiệm chính là hỗ trợ Trưởng phòng tư vấn về các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Hoạt động công chứng, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác.
Gia nhập INVESTIP năm 2009 với vị trí Chuyên viên sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, công việc của bà Hồng là: Tư vấn các thủ tục trước khi nộp đơn, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn, tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh