Huỳnh Kim Thuỷ

Huỳnh Kim Thuỷ

ASSOCIATE

 

Đào tạo: Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: Bà Huỳnh Kim Thủy là luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ,  đặc biệt là trong các vấn đề  đăng ký bản quyền tác giả, kiểu dáng, khiếu nại , phản đối , hủy văn bằng, thực thi quyền và đăng ký nhãn hiệu trong nước và Quốc Tế. Cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế trong tư vấn đầu tư kinh doanh và đảm bảo an toàn pháp lý cho các doanh nghiệp.

Ngoại ngữ        : Tiếng Anh

Email               : huynhkimthuy@investip.vn