La Mạnh Nhất

La Mạnh Nhất

Chuyên viên Xử lý vi phạm

Chuyên môn: Xử lý vi phạm và luật dân sự

Đào tạo:

– Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2011-2015)

– Chứng chỉ khóa đào tạo luật sư 2019.

– Le Francais DEPL B1.

Kinh nghiệm: Ông La Mạnh Nhất làm việc 3 năm với tư cách là đối tác với Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh và 2 năm làm việc tại một công ty luật, đặc biệt là ông có 2 năm làm nhân viên tiếp thị.

Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp.

Email: lamanhnhat@investip.vn.