Lê Minh Hiếu

Lê Minh Hiếu

Chuyên viên Nhãn hiệu

Học vấn:

– Cử nhân khoa Sinh học – Đại học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học

– Cử nhân Đại học Luật Hà Nội

Kinh nghiệm: Bà Hiếu có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực luật SHTT, đặc biệt là bản quyền, thiết kế, kiện tụng thương hiệu. Chúng bao gồm các biện pháp kháng cáo, phản đối và hủy bỏ trước Văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia Việt Nam (NOIP). Bà Hiếu cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc cung cấp lời khuyên về luật cạnh tranh không lành mạnh và thực thi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hội viên:
– Hiệp hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội sở hữu trí tuệ ASEAN (AIPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: leminhhieu@investip.vn