Lê Nguyễn Trung Nhân

Lê Nguyễn Trung Nhân

Chuyên viên Nhãn hiệu

Trình độ học vấn: 
Anh Nhân tốt nghiệp cử nhân ngành Luật kinh tế tại Trường đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm: 
Gia nhập INVESTIP từ năm 2018 với vị trí Chuyên viên nhãn hiệu thuộc Phòng nhãn hiệu công việc chính của anh Nhân là: Tư vấn các thủ tục trước khi nộp đơn, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn, tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến quá trình theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
Thành viên: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh