Ngô Minh Vân

Ngô Minh Vân

Biên Dịch Viên Sáng Chế

Lĩnh vực chuyên môn: Tiếng Trung Quốc

Trình độ học vấn: Cử nhân Ngoại ngữ (Khoa tiếng Trung Quốc, trường Đại học Hà Nội) và Cử nhân Kinh tế (Khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

Kinh nghiệm:  Bà Vân có kinh nghiệm 10 năm trong ngành xuất bản, đảm nhận nhiệm vụ biên tập, biên dịch tiếng Trung và tiếng Anh. Trong quãng thời  gian đó, bà Vân đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực khác nhau như xã hội, khoa học, kinh tế, giáo dục, văn học… Từ năm 2020 bà Vân gia nhập INVESTIP với vị trí biên dịch viên Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc

Email: ngominhvan@investip.vn