Nguyễn Hải Long

Nguyễn Hải Long

ASSCOIATE

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Hải Long có hơn 9 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thị trường, điều tra chuyên sâu và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Ông Long cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các Cơ quan thực thi tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh