Nguyễn Lê Na

Nguyễn Lê Na

PATENT ASSOCIATE

Lĩnh vực chuyên môn: Dược phẩm, Hóa học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học.

Trình độ học vấn: 
Bà Lê Na tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng thời đã hoàn thành các khóa học trực tuyến chuyên sâu về sáng chế do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức. Bà Lê Na là Người đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục SHTT công nhận.

Kinh nghiệm: 
Bà Lê Na đã từng là Trợ giảng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nôi và Nghiên cứu viên tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 2009 trước khi chuyển sang làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Từ năm 2010-2012, bà Lê Na làm việc tại Công ty TNHH Trường Xuân với chuyên môn chính là xử lý các vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền về sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, sau đó làm việc tại Công ty TNHH Sáng chế ACTIP từ năm 2013-2019 và chịu trách nhiệm tư vấn và thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến sáng chế và kiểu dáng công nghiêp. Hiện tại, bà Lê Na làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP Hà Nội với vị trí Chuyên viên sáng chế phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh