Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo:

– Cử nhân Ngoại ngữ tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội

– Cử nhân Luật thương mại quốc tế tại Đại học luật Hà Nội

Kinh nghiệm: Bà Yến có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam. Công việc chuyên môn của bà là tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenhaiyen@investip.vn