Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế
Trình độ học vấn: Bà Nhung là Cử nhân Ngôn ngữ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1996. Năm 2009, bà Nhung nhận bằng Thạc sĩ MTESOL của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà Nhung cũng nhận Chứng chỉ về đạo tạo Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
Kinh nghiệm: Bà Nhung gia nhập INVESTIP năm 2005 và công tác với vị trí Chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp. Bà Nhung chịu trách nhiệm quản lý quá trình theo đuổi đơn và tư vấn pháp lý về các vấn đề Sở hữu trí tuệ.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh