Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo:

– Cử nhân Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội

– Chương trình đào tạo nghề luật sư – Học viện Tư Pháp

Kinh nghiệm: Bà Nguyễn Thị Nhung có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là tra cứu, xác lập quyền, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenthinhung@investip.vn.