Nguyễn Trường Thành

Nguyễn Trường Thành

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo:

– Cử nhân Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

– Khoá đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp.

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Trường Thành có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn nhãn hiệu, khiếu nại và phản đối.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Email: nguyentruongthanh@investip.vn