Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Trưởng phòng Nhãn hiệu

Thông tin chung: Ông Nguyễn Anh Ngọc là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội đồng thời là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và Sở hữu trí tuệ. Luật sư Nguyễn Anh Ngọc gia nhập INVESTIP năm 2000 và hiện là Trưởng phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty.
Đào tạo: 
• Đại học Luật Hà Nội (Cử nhân luật)
• Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (Cử nhân ngoại ngữ – chuyên ngành tiếng Anh)
• Khóa đào tạo thực hành nghề luật – Học Viện Tư pháp
• Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Kinh nghiệm: Luật sư Nguyễn Anh Ngọc là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các vấn đề về đăng ký xác lập quyền, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ như Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền. Luật sư Nguyễn Anh Ngọc đồng thời cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn về Nhượng quyền thương mại.
Thành viên: 
• Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)
• Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (HBA)
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
• Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á (APAA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
• Phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AMCHAM)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh