Nguyễn Thanh Lê

Nguyễn Thanh Lê

ASSOCIATE

Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin, Điện tử, Điều khiển.
Trình độ học vấn: Ông Nguyễn Thanh Lê tốt nghiệp Học viện Viễn thông Leningrad (Liên Xô cũ), Chuyên ngành Kỹ sư viễn thông năm 1992, ông nhận bằng Tiến sĩ của Trường Đại học Bưu chính Viễn thông Saint Petersburg (Liên bang Nga) năm 1999.
Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Thanh Lê làm việc tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) trong khoảng thời gian 7 năm với vị trí Quản lý Mạng sợi quang, quản lý Mạng chuyển mạch. Từ năm 2004, ông Lê làm việc cho INVESTIP với cương vị Chuyên viên sáng chế. Lĩnh vực chuyên môn của ông là Công nghệ thông tin, Mạng viễn thông, Cáp quang, tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như: Quyền ưu tiên, tra cứu sáng chế, thủ tục nộp đơn và dự toán chi phí nộp đơn và các vấn đề khác liên quan đến sáng chế.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
• Hội sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga