Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Quang

Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ khí, Luyện kim, Vật liệu, Luật.
Trình độ học vấn: Ông Nguyễn Thanh Quang tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1995, tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2003. Ông Quang cũng tốt nghiệp Trường Đại học Luật năm 2009. Ông Quang là Luật sư và Người đại diện Sở hữu công nghiệp.
Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Thanh Quang làm việc cho Daewoo-Hanel Company trong vòng 2 năm với vị trí Giám sát Dây chuyền công nghiệp. Từ năm 1997, ông làm việc tại Phòng sáng chế của Pham & Associates, phụ trách công việc theo đuổi đơn sáng chế, bao gồm viết bản mô tả sáng chế trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng và là Trưởng nhóm cơ khí trong 13 năm. Ông Quang làm việc với cương vị Trưởng phòng Sáng chế của Công ty Luật Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Assosiates) từ năm 2009 trước khi gia nhập INVESTIP với vị trí Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng. Lĩnh vực chuyên môn của ông là Kỹ thuật cơ khí, Vật liệu kỹ thuật, Dệt may, Dàn khoan dầu, Xây dựng, tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như quyền ưu tiên, từ chối/hủy bỏ, phản đối/khiếu nại, tra cứu sáng chế, thủ tục nộp đơn, thủ tục gia hạn và các vấn đề khác liên quan đến sáng chế.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
• Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
• Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh