Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Dược phẩm.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Kinh nghiệm: 
Bà Trang tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2010. Bà Trang đã có quá trình thực tập tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa sinh biển thuộc Viện KH&CN Việt Nam. Tại đây, bà Trang tham gia quá trình nghiên cứu tổng hợp hợp chất chính cho các sản phẩm thuốc, dược phẩm và dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong lĩnh vực kỹ thuật khác nhau như Hóa học, Dược học. Gia nhập INVESTIP từ năm 2011, bà Trang làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh