Nguyễn Trà My

Nguyễn Trà My

Chuyên viên nhãn hiệu

Đào tạo: 
• Đại học Luật Hà Nội – Chuyên ngành Luật kinh doanh Quốc tế
• Đại học Hà Nội – Chuyên ngành Tiếng Anh
• Khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ
• Khóa đào tạo Nghiệp vụ Luật sư, Học viện tư pháp
Kinh nghiệm: Bà Nguyễn Trà My có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, đảm nhiệm các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)