Vũ Thị Ngần
Read more Vũ Thị Ngần

Vũ Thị Ngần

Chuyên viên Sáng chế và kiểu dáng

Bà Vũ Thị Ngần là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Đào Thị Hường
Read more Đào Thị Hường

Đào Thị Hường

Chuyên viên Sáng chế

Thông tin chung: Bà Đào Thị Hường là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Hà Trung Thiện
Read more Hà Trung Thiện

Hà Trung Thiện

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

Ông Hà Trung Thiện là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Trần Thị Kim Thoa
Read more Trần Thị Kim Thoa

Trần Thị Kim Thoa

Chuyên viên Sáng chế

Bà Trần Thị Kim Thoa là chuyên viên Sáng chế với hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật, xác lập quyền và soạn thảo sáng chế.

Đinh Thị Thùy Trang
Read more Đinh Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thùy Trang

Chuyên viên Sáng chế

Bà Đinh Thị Thùy Trang là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP. Bà có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật, xác lập quyền và tư vấn luật sáng chế.

Bùi Thu Hà
Read more Bùi Thu Hà

Bùi Thu Hà

Chuyên viên Sáng chế

Bà Bùi Thu Hà là chuyên viên sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hà có hơn 7 năm kinh nghiệp trong việc xác lập quyền sáng chế và chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp.

Hoàng Thị Tuyết Hồng
Read more Hoàng Thị Tuyết Hồng

Hoàng Thị Tuyết Hồng

Chuyên viên Sáng chế

Bà Hoàng Thị Tuyết Hồng là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hồng có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Luật sáng chế.

Nguyễn Thị Nhung
Read more Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên Sáng chế

Bà Nguyễn Thị Nhung là Luật sư sáng chế với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế. Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế

Đỗ Tuyết Nhung
Read more Đỗ Tuyết Nhung

Đỗ Tuyết Nhung

Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Bà Đỗ Tuyết Nhung là Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Nhung có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Đặng Quang Vinh
Read more Đặng Quang Vinh

Đặng Quang Vinh

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

Ông Đặng Quang Vinh là chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp với hơn 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

Vũ Ngọc Dương
Read more Vũ Ngọc Dương

Vũ Ngọc Dương

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

ông Vũ Ngọc Dương là phụ trách Bộ phận Kiểu dáng công nghiệp thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Ông Dương có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Đặng Thúy Mai
Read more Đặng Thúy Mai

Đặng Thúy Mai

Chuyên viên Sáng chế

Bà Đặng Thúy Mai là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Mai có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Nguyễn Thanh Lê
Read more Nguyễn Thanh Lê

Nguyễn Thanh Lê

ASSOCIATE

Ông Nguyễn Thanh Lê là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế.

Đào Thu Trang
Read more Đào Thu Trang

Đào Thu Trang

PATENT ASSCOCIATE, Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Bà Đào Thu Trang là Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 8 năm kinh nghiệm trong việc soạn thảo bản mô tả và xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam.

Nguyễn Đức Thắng
Read more Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

ASSOCIATE

Ông Nguyễn Đức Thắng là Luật sư Sáng chế với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Hà Thị Ngọc Trâm
Read more Hà Thị Ngọc Trâm

Hà Thị Ngọc Trâm

ASSOCIATE

Bà Hà Thị Ngọc Trâm là Người Đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Thanh Quang
Read more Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Quang

Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Quang là Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP tại Hà Nội, là người đại diện Sở hữu công nghiệp và luật sư. Ông Quang có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Đoàn Thị Hải Ninh
Read more Đoàn Thị Hải Ninh

Đoàn Thị Hải Ninh

Phó giám đốc chi nhánh INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Đoàn Thị Hải Ninh là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Bà Ninh làm việc cho INVESTIP từ năm 1996 và là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007.

Nguyễn Anh Ngọc
Read more Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Phó Tổng GĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh

Ông Nguyễn Anh Ngọc là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội đồng thời là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và Sở hữu trí tuệ. Luật sư Nguyễn Anh Ngọc gia nhập INVESTIP năm 2000 và hiện là Trưởng phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty.

NGUYEN MINH HAO
Read more NGUYEN MINH HAO

NGUYEN MINH HAO

PATENT SPECIALIST

Ms. Minh Hao is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP.

LE VU HUYEN
Read more LE VU HUYEN

LE VU HUYEN

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Le has broad experience in Trademark matters in Vietnam, especially, in Searching and Registration of Trademarks, Licensing and Assignment, Renewal and Amendment of Trademark registration, Appeal and Opposition. Ms. Huyen takes part in trademark projects of the national program in supporting development of Enterprises' Intellectual Properties.

TRAN DIEU LINH
Read more TRAN DIEU LINH

TRAN DIEU LINH

PARALEGAL

Ms. Tran is a paralegal with multiple years of practice in the IP filed.

DAO YEN HOA
Read more DAO YEN HOA

DAO YEN HOA

ASSOCIATE

Ms. Dao Yen Hoa is a Trademark Specialist with more than 4-year experience in trademark and copyright practice.

LE MINH HIEU
Read more LE MINH HIEU

LE MINH HIEU

TRADEMARK SPECIALIST

MINH HIEU is a Trademark Specialist with more than 10-year experience in trademark & litigation practice.

BUI THU HA
Read more BUI THU HA

BUI THU HA

PATENT SPECIALIST

Ms. Thu Ha is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 7-year experience of patent prosecution and law.

BUI THI NGOC HIEN
Read more BUI THI NGOC HIEN

BUI THI NGOC HIEN

ASSOCIATE, HEAD OF TRADEMARK DIVISION OF INVESTIP HO CHI MINH CITY OFFICE

Ms. Ngoc Hien is a Patent & Trademark Attorney with more than 25-year experience in IP practice.

NGUYEN TRA MY
Read more NGUYEN TRA MY

NGUYEN TRA MY

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Tra My has joined INVESTIP as a Trademark Specialist. She has more than 4-year experience in Trademark practice.

NGUYEN HAI LONG
Read more NGUYEN HAI LONG

NGUYEN HAI LONG

ASSOCIATE

Mr. Nguyen Hai Long is an expert with over 9-year experience in market investigation and enforcement of IP infringement.

TRAN THI HUONG
Read more TRAN THI HUONG

TRAN THI HUONG

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Tran Huong is a Trademark Specialist under Trademark Department of INVESTIP Ho Chi Minh City with more than 04-year experience in Trademark practice.

LE THI THI
Read more LE THI THI

LE THI THI

ASSOCIATE

Ms. Le Thi is a lawyer with 16-year experience in IP practice.

TRAN THI NGOC ANH
Read more TRAN THI NGOC ANH

TRAN THI NGOC ANH

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Ngoc Anh is a Trademark Specialist with more than 8-year experience in Trademark practice.

NGUYEN THI THUY LINH
Read more NGUYEN THI THUY LINH

NGUYEN THI THUY LINH

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Thuy Linh is a Trademark Specialist with more than 5-year experience in Trademark practice.

LE THI KHUE
Read more LE THI KHUE

LE THI KHUE

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Le Khue is a Trademark Specialist with 6-year experience in Trademark practice.

PHAM MAI ANH
Read more PHAM MAI ANH

PHAM MAI ANH

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Mai Anh is a Trademark Specialist with more than 6-year experience in Trademark practice.

TRUONG VAN TOAN
Read more TRUONG VAN TOAN

TRUONG VAN TOAN

SENIOR ASSOCIATE, VICE DIRECTOR OF LITIGATION & ENFORCEMENT DEPARTMENT

Mr. Truong Van Toan is an IP expert/ licensed lawyer with 10 years of experience in IP and practicing law.

NGUYEN THI THU NGA
Read more NGUYEN THI THU NGA

NGUYEN THI THU NGA

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Mai Anh is a Trademark Specialist with more than 6-year experience in Trademark practice.

TRINH DUONG VAN
Read more TRINH DUONG VAN

TRINH DUONG VAN

ASSOCIATE

Ms. Duong Van is an IP expert with more than 7-year experience in IP and law practice.

LE THI VAN
Read more LE THI VAN

LE THI VAN

ASSOCIATE

Ms. Le Van is a Lawyer. She has more than 9-year experience in Trademark and Copyright practice.

PHAM THI THU HA
Read more PHAM THI THU HA

PHAM THI THU HA

TRADEMARK SPECIALIST

Ms. Thu Ha is a Trademark Specialist with more than 12-year experience in Trademark and Copyright practice.

CAO HONG GIANG
Read more CAO HONG GIANG

CAO HONG GIANG

DIRECTOR OF TRADEMARK DEPARTMENT

Ms. Hong Giang is a Vice Director of Trademark Department with more than 12-year experience in Trademark practice.

NGUYEN THI HUYEN TRANG
Read more NGUYEN THI HUYEN TRANG

NGUYEN THI HUYEN TRANG

PATENT SPECIALIST

Ms. Huyen Trang is a Patent Specialist and Patent Translation Staff under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 5-year experience of patent translation.

DAO THI THUY NGA
Read more DAO THI THUY NGA

DAO THI THUY NGA

PATENT SPECIALIST

Ms. Thuy Nga is a Patent Specialist and Patent Translation Staff under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 7-year experience of translation and patent prosecution.

VU THI NGAN
Read more VU THI NGAN

VU THI NGAN

PATENT & DESIGN SPECIALIST

Ms. Vu Ngan is a Patent Specialist and Patent Translation Staff under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 5-year experience of translation and patent prosecution.

DAO THI HUONG
Read more DAO THI HUONG

DAO THI HUONG

PATENT SPECIALIST

Ms. Dao Huong is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 7-year experience of translation and patent prosecution.

DINH THI THUY TRANG
Read more DINH THI THUY TRANG

DINH THI THUY TRANG

PATENT SPECIALIST

Ms. Thuy Trang is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 7-year experience of patent translation, prosecution and law.

HA TRUNG THIEN
Read more HA TRUNG THIEN

HA TRUNG THIEN

PATENT & DESIGN SPECIALIST

Mr. Trung Thien is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. He has more than 5-year experience of patent translation and prosecution.

HOANG THI TUYET HONG
Read more HOANG THI TUYET HONG

HOANG THI TUYET HONG

PATENT SPECIALIST

Ms. Tuyet Hong is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 7-year experience of patent prosecution and law.

NGUYEN THI NHUNG
Read more NGUYEN THI NHUNG

NGUYEN THI NHUNG

ASSCOIATE

Ms. Nguyen Nhung is a Patent Attorney with more than 9-year experience in Patent practice.

DO TUYET NHUNG
Read more DO TUYET NHUNG

DO TUYET NHUNG

VICE DIRECTOR OF PATENT AND DESIGN DEPARTMENT

Ms. Tuyet Nhung is a Vice Director of Patent under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 7-year experience of patent prosecution in Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar.

TRAN THI KIM THOA
Read more TRAN THI KIM THOA

TRAN THI KIM THOA

PATENT SPECIALIST

Ms. Kim Thoa is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 13-year experience of patent translation, prosecution and drafting.

DANG QUANG VINH
Read more DANG QUANG VINH

DANG QUANG VINH

PATENT SPECIALIST

Mr. Quang Vinh is a Patent & Industrial Design Associate with more than 7-year experience.

VU NGOC DUONG
Read more VU NGOC DUONG

VU NGOC DUONG

PATENT & DESIGN SPECIALIST

Mr. Ngoc Duong is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP with more than 8-year experience in Patent & Design practice

DANG THUY MAI
Read more DANG THUY MAI

DANG THUY MAI

PATENT SPECIALIST

Ms. Thuy Mai is a Patent Specialist under Patent and Design Department of INVESTIP. She has more than 6-year experience of patent prosecution and drafting in Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar.

NGUYEN THANH LE
Read more NGUYEN THANH LE

NGUYEN THANH LE

ASSOCIATE

Mr. Thanh Le is a Patent Attorney with more than 10-year experience in Patent practice, he is also a Lawyer.

DAO THU TRANG
Read more DAO THU TRANG

DAO THU TRANG

PATENT ASSCOCIATE, VICE DIRECTOR OF PATENT AND DESIGN DEPARTMENT

Ms. Thu Trang is a Patent Associate under Patent and Design Department of INVESTIP with more than 9-year experience in IP practice.

HA THI NGOC TRAM
Read more HA THI NGOC TRAM

HA THI NGOC TRAM

ASSOCIATE

Ms. Ngoc Tram is a Patent & Trademark Attorney with more than 15-year experience in IP practice.

NGUYEN DUC THANG
Read more NGUYEN DUC THANG

NGUYEN DUC THANG

ASSOCIATE

Mr. Duc Thang is a Patent Attorney with more than 20-year experience in Patent and Industrial Design practice.

TANG DUC KHUONG
Read more TANG DUC KHUONG

TANG DUC KHUONG

PARTNER, DIRECTOR OF LITIGATION & ENFORCEMENT DEPARTMENT

Mr. Duc Khuong is an IP expert/ licensed lawyer who has more than 15-year experience in IP and practicing law.

DOAN THI HAI NINH
Read more DOAN THI HAI NINH

DOAN THI HAI NINH

PARTNER, VICE DIRECTOR OF INVESTIP HO CHI MINH CITY OFFICE

Ms. Hai Ninh is a Trademark & Patent Attorney. She has more than 20-year experience in IP practice. She joined INVESTIP in the year 1996 and is the Deputy Director of INVESTIP Ho Chi Minh City Office since 2007. Ms. Hai Ninh was registered as a Patent & Trademark Attorney in 2007.

NGUYEN THANH QUANG
Read more NGUYEN THANH QUANG

NGUYEN THANH QUANG

PARTNER, DIRECTOR OF PATENT AND DESIGN DEPARTMENT

Mr. Thanh Quang heads the Patent and Design Department of INVESTIP. He is a Patent &Trademark Attorney and a Lawyer. He has more than 19-year experience in IP practice.

NGUYEN ANH NGOC
Read more NGUYEN ANH NGOC

NGUYEN ANH NGOC

THE DEPUTY DIRECTOR GENERAL, BRANCH MANAGER

Mr. Anh Ngoc is a Trademark & Patent Attorney and a Lawyer. He has more than 20-year experience of practicing law. He joined INVESTIP in 2000 and he is responsible for the management and development of the firm’s Trademark Department.