Phạm Mai Anh

Phạm Mai Anh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo: 
• Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Tiếng Anh Doanh nghiệp, Trường Đại học Thăng Long.
Kinh nghiệm: Bà Phạm Mai Anh có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh