Phạm Thị Thu Hà

Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo: 
• Tốt nghiệp Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
• Tốt nghiệp Khoa Kế toán – Học viện tài chính.
Kinh nghiệm: Bà Phạm Thị Thu Hà là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, chuyên môn chính của bà Hà là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh