Tăng Đức Khương

Tăng Đức Khương

Trưởng phòng Thực Thị Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Đào tạo: 
• Thạc sĩ Luật – Đại học Luật Hà Nội.
• Khóa đào tạo thực hành nghề luật – Học viện Tư pháp.
• Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm: Ông Tăng Đức Khương là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các vấn đề về đăng ký xác lập quyền, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh