Trần Kim Oanh

Trần Kim Oanh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Lĩnh vực chuyên môn: Nhãn hiệu nước ngoài..

Trình độ học vấn: 
Bà Oanh tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ tại Trường Đại Học Sài Gòn (SGU) và khoa kế toán tại trường Trung cấp kinh tế Bình Dương.

Kinh nghiệm: 
Trước khi làm việc cho Công ty INVESTIP, bà Oanh là Quản lý tại trung tâm Ngoại ngữ Sao Mai (VENUS School). Thời gian làm việc tại đây đã giúp bà tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công việc cũng như dịch thuật các tài liệu ở các lĩnh vực khác nhau, quản lý và tuyển dụng nhân sự cấp cao.

Gia nhập INVESTIP đầu năm 2019 với vị trí Chuyên viên Nhãn Hiệu Nước Ngoài thuộc Phòng Nhãn hiệu, công việc của bà Oanh là: Tư vấn các thủ tục trước khi nộp đơn, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn, tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến quá trình theo đuổi đơn Nhãn hiệu nước ngoài.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

Email: trankimoanh@investip.vn