Trần Kim Oanh

Trần Kim Oanh

Biên Dịch Viên Sáng Chế

Lĩnh vực chuyên môn: Sinh học

Trình độ học vấn: Bà Oanh tốt nghiệp trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam- Khoa Công Nghệ Sinh Học lớp chất lượng cao

Kinh nghiệm:  Sau khi tốt nghiệp, bà Oanh đã từng làm nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Hòa Bình với nhiệm vụ biên dịch các tài liệu về thuốc trừ sâu và các công việc có liên quan khác. Sau đó, từ nằm 2017 đến năm 2019 bà Oanh sang Hàn du học. Từ năm 2020 bà Oanh gia nhập INVESTIP với vị trí biên dịch viên Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: sckimoanh@investip.vn