Trần Ngọc Lân

Trần Ngọc Lân

Chuyên viên Sáng chế

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý và Công nghệ Nano

Đào tạo và Bằng cấp: 

– Cử nhân ngành Vật lý, Đại học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Thạc sỹ Công nghệ Nano – Đại học Việt Nhật (VJU) –  Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU)

Kinh nghiệm: 

– Hơn 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý nano và vật lý chất rắn trong đó có 2 năm nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Vật liệu và hơn 1 năm nghiên cứu tại Trung tâm Nano và Năng lượng thuộc trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội (khi học đại học và làm thạc sĩ)

– 6 tháng làm việc tại phòng kỹ thuật thuộc công ty Học Viện Sáng Tạo S3 về lĩnh vực giáo dục STEM (từ 08/2018 đến 01/2019)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tranngoclan@investip.vn