Trần Thị Anh Thi

Trần Thị Anh Thi

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo

– Cử nhân – Đại học Vinh

– Thạc sĩ – Đại học Hà Nội

– Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ

 

Kinh nghiệm:

Bà Trần Thị Anh Thi là chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam, Lào và Căm-pu-chia, bao gồm xử lý và theo đuổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, phản đối, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực và khiếu nại, tư vấn và review hợp đồng chuyển nhượng, li-xăng; tư vấn và xử lý gia hạn và sửa đổi các đăng ký nhãn hiệu.

 

Thành viên:

– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AIPA)

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tranthianhthi@investip.vn