Trần Thị Ngọc Anh

Trần Thị Ngọc Anh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo: 
• Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1999
Kinh nghiệm: Bà Trần Thị Ngọc Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn gồm: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh