Trần Thị Hường

Trần Thị Hường

Chuyên viên Nhãn hiệu

Đào tạo: 
• Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ
• Đại học Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.
• Chứng chỉ về Sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Kinh Nghiệm: Bà Trần Thị Hường có hơn 4 năm kinh nghiệm làm các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt Nam.
Thành viên: 
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh (IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh