Trịnh Dương Vân

Trịnh Dương Vân

ASSOCIATE

Đào tạo: 
• Cử nhân Đại học ngoại ngữ – Đại học quốc gia;
• Cử nhân Đại học luật Hà Nội
Kinh nghiệm: Bà Trịnh Dương Vân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh