Trương Thanh Tấn

Trương Thanh Tấn

ASSOCIATE

Trình độ học vấn:

Ông Tấn tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường – Khoa Môi trường, Trường ĐH Tài Nguyên & Môi Trường Tp.HCM.

Kinh nghiệm:

Trước khi làm việc tại INVESTIP, ông Trương Thanh Tấn  là chuyên viên Marketing, có kinh nghiệm hơn 5 năm về nghiên cứu thị trường và thực hiện các chiến dịch quảng bá và phân phối sản phẩm cho các công ty thương mại. Thời gian làm việc tại đây đã giúp ông tích lũy được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc tìm hiểu, điều tra thị hiếu thị trường, nghiên cứu và thu thập các thông tin của các đối thủ doanh nghiệp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: truongthanhtan@investip.vn