Trương Văn Toàn

Trương Văn Toàn

ASSOCIATE, Phó phòng Xử lý vi phạm

Đào tạo: 
• Thạc sĩ Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội.
• Khóa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp

Kinh nghiệm: Ông Trương Văn Toàn có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh