Vũ Ngọc Dương

Vũ Ngọc Dương

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Công nghệ sinh học, Kiểu dáng công nghiệp
Trình độ học vấn: Ông Dương tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội và Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Dương đã đạt được: “Chứng chỉ quốc tế về quản lý tài sản trí tuệ để thành công trong kinh doanh” do Tổ chức Sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) hợp tác với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO- KAIST-KIPA) cấp. Đồng thời, ông Dương cũng đã hoàn thành “Khóa Trình độ học vấn soạn thảo sáng chế” do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hợp tác với Cục Sáng chế Nhật Bản tổ chức.
Kinh nghiệm: Trước khi làm việc tại INVESTIP, ông Dương là Thư ký nghiên cứu tại Viện Công nghệ môi trường, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Công nghệ Môi trường, Đại học Yonsei, Hàn Quốc; tại đây ông Dương đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên ngành liên quan về Sinh học môi trường, Công nghệ sinh học và Hóa Sinh học. Sau đó, ông Dương làm việc tại Công ty Sở hữu trí tuệ Banca, chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi các đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Làm việc tại INVESTIP từ năm 2011, hiện tại ông Dương chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, tra cứu sáng chế, quản lý duy trì hiệu lực bằng sáng chế, gia hạn hiệu lực bằng kiểu dáng công nghiệp. Ông cũng phụ trách bộ phận kiểu dáng và quản lý các vụ việc về kiểu dáng của INVESTIP.
Thành viên: 
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh