Vũ Thị Ngần

Vũ Thị Ngần

Chuyên viên Sáng chế và kiểu dáng

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý, Vật lý Nhiệt độ thấp, Pin mặt trời.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý nhiệt, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm: 
Trước khi vào làm tại INVESTIP, bà Ngần đã trải qua các công việc như: Giảng viên môn Vật lý Đại cương tại Đại học Thành Tây và Biên tập viên tại Công ty Cổ phần So sánh Việt Nam, thời gian này bà Ngần tích lũy được kiến thức trong lĩnh vực Khoa học kĩ thuật và Công nghệ, đặc biệt là kiến thức về các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Tham gia vào đội ngũ INVESTIP từ 2011 đến nay, bà Ngần làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Biên dịch viên Sáng chế, bà có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh