Tuyển dụng: Chuyên viên Sáng chế

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 1. Chuyên viên Sáng chế & Kiểu dáng Công nghiệp: 2 người Mã số: SCCV 19-02 Mô tả công việc: – Tư vấn trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế – Tra cứu và tư vấn cho khách hàng khả năng được bảo hộ của các đối tượng sáng ...