Trưởng phòng

Nguyễn Anh Ngọc
Read more Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Trưởng phòng Nhãn hiệu

Ông Nguyễn Anh Ngọc là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội đồng thời là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và Sở hữu trí tuệ. Luật sư Nguyễn Anh Ngọc gia nhập INVESTIP năm 2000 và hiện là Trưởng phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty.

Nguyễn Thanh Quang
Read more Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Quang

Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Quang là Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP tại Hà Nội, là người đại diện Sở hữu công nghiệp và luật sư. Ông Quang có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Tăng Đức Khương
Read more Tăng Đức Khương

Tăng Đức Khương

Trưởng phòng Xử lý vi phạm

Ông Tăng Đức Khương là Trưởng bộ phận Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với trên 15 năm kinh nghiệm. Ông Khương phụ trách các công việc tư vấn, đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lý xâm phạm quyền liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Phòng Nhãn hiệu

Cao Hồng Giang
Read more Cao Hồng Giang

Cao Hồng Giang

Phó phòng Nhãn hiệu

Bà Cao Hồng Giang là Phó phòng Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn hiệu.

Bùi Thị Ngọc Hiền
Read more Bùi Thị Ngọc Hiền

Bùi Thị Ngọc Hiền

Trưởng phòng Nhãn hiệu - Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Bùi Thị Ngọc Hiền là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện nay, bà Hiền là Trưởng phòng Nhãn hiệu của Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Thị Thu Hà
Read more Phạm Thị Thu Hà

Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Phạm Thị Thu Hà là chuyên viên Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP. Bà Hà có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.

Lê Thị Vân
Read more Lê Thị Vân

Lê Thị Vân

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Lê Thị Vân là Luật sư, chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.

Nguyễn Thị Thu Nga
Read more Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Thu Nga

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Nguyễn Thị Thu Nga là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu.

Phạm Mai Anh
Read more Phạm Mai Anh

Phạm Mai Anh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Phạm Mai Anh là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 6 năm kinh nghiệm.

Lê Thị Khuê
Read more Lê Thị Khuê

Lê Thị Khuê

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Lê Thị Khuê là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 6 năm kinh nghiệm.

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Read more Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhãn hiệu.

Trần Thị Ngọc Anh
Read more Trần Thị Ngọc Anh

Trần Thị Ngọc Anh

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Trần Thị Ngọc Anh là chuyên viên Nhãn hiệu thuộc Phòng Nhãn hiệu, Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Trần Thị Hường
Read more Trần Thị Hường

Trần Thị Hường

Chuyên viên Nhãn hiệu

Bà Trần Thị Hường là chuyên viên Nhãn hiệu làm việc tại Phòng Nhãn hiệu, Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Sáng Chế

Đào Thu Trang
Read more Đào Thu Trang

Đào Thu Trang

PATENT ASSCOCIATE, Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Bà Đào Thu Trang là Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 8 năm kinh nghiệm trong việc soạn thảo bản mô tả và xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam.

Đỗ Tuyết Nhung
Read more Đỗ Tuyết Nhung

Đỗ Tuyết Nhung

Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Bà Đỗ Tuyết Nhung là Phó phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Nhung có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Nguyễn Đức Thắng
Read more Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

ASSOCIATE

Ông Nguyễn Đức Thắng là Luật sư Sáng chế với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Hà Thị Ngọc Trâm
Read more Hà Thị Ngọc Trâm

Hà Thị Ngọc Trâm

ASSOCIATE

Bà Hà Thị Ngọc Trâm là Người Đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Thanh Lê
Read more Nguyễn Thanh Lê

Nguyễn Thanh Lê

ASSOCIATE

Ông Nguyễn Thanh Lê là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế.

Hoàng Thị Tuyết Hồng
Read more Hoàng Thị Tuyết Hồng

Hoàng Thị Tuyết Hồng

Chuyên viên Sáng chế

Bà Hoàng Thị Tuyết Hồng là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hồng có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Luật sáng chế.

Hà Trung Thiện
Read more Hà Trung Thiện

Hà Trung Thiện

Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng

Ông Hà Trung Thiện là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Bùi Thu Hà
Read more Bùi Thu Hà

Bùi Thu Hà

Chuyên viên Sáng chế

Bà Bùi Thu Hà là chuyên viên sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hà có hơn 7 năm kinh nghiệp trong việc xác lập quyền sáng chế và chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp.

Đinh Thị Thùy Trang
Read more Đinh Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thùy Trang

Chuyên viên Sáng chế

Bà Đinh Thị Thùy Trang là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP. Bà có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật, xác lập quyền và tư vấn luật sáng chế.

Đào Thị Hường
Read more Đào Thị Hường

Đào Thị Hường

Chuyên viên Sáng chế

Thông tin chung: Bà Đào Thị Hường là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Vũ Thị Ngần
Read more Vũ Thị Ngần

Vũ Thị Ngần

Chuyên viên Sáng chế và kiểu dáng

Bà Vũ Thị Ngần là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Đào Thị Thúy Nga
Read more Đào Thị Thúy Nga

Đào Thị Thúy Nga

Chuyên viên Sáng chế

Bà Đào Thị Thúy Nga là nhân viên Biên dịch sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 7 năm kinh nghiệm trong dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Nguyễn Thị Huyền Trang
Read more Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên Sáng chế

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.

Phòng xử lý vi phạm

Trương Văn Toàn
Read more Trương Văn Toàn

Trương Văn Toàn

ASSOCIATE, Phó phòng Xử lý vi phạm

Ông Trương Văn Toàn là Phó phòng Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Trịnh Dương Vân
Read more Trịnh Dương Vân

Trịnh Dương Vân

ASSOCIATE

Bà Trịnh Dương Vân là chuyên viên Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Hải Long
Read more Nguyễn Hải Long

Nguyễn Hải Long

ASSCOIATE

Ông Nguyễn Hải Long là chuyên viên về Xử lý vi phạm làm việc tại Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP chuyên tiến hành các công việc về điều tra thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Lê Thị Thi
Read more Lê Thị Thi

Lê Thị Thi

ASSOCIATE

Bà Lê Thị Thi là Luật sư với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Lê Vũ Huyền
Read more Lê Vũ Huyền

Lê Vũ Huyền

Chuyên viên Nhãn hiệu
Trần Diệu Linh
Read more Trần Diệu Linh

Trần Diệu Linh

ASSOCIATE